Circuits Guizhou

Minorité Miao

Huangguoshu

monastère de Songzanlin

 • Circuit Guizhou et Yunnan en 2 semaines
 • Code: CGZ03
 • Àpd ¥11500
 • Durée: 15 jours
 • Destination: Guiyang, Kaili, Xijiang, Guiyang, Kunming, Jianshui, Yuanyang, Kunming, Dali, Lijiang, Gorge du Saut du Tigre, Shangrila, Kunming

Yuanyang

rivière Li

tour de tambour

yuanyang

 • Circuit Pékin, Xian, Guizhou, Yunnan, Guilin et Shanghai
 • Code: CGZ07
 • Àpd ¥19300
 • Durée: 26 jours
 • Destination: Pékin, Xi'an, Guizhou (Guiyang, Kaili, Xijiang), Kunming, Jianshui, Yuanyang, Dali, Lijiang, Gorge du Saut du Tigre, Shangri-la, Guilin, Xingping, Yangshuo, Suzhou, Shanghai

Miao

 • Circuit Guizhou, Shanxi, Yangshuo, Longsheng et Shanghai
 • Code: CGZ08
 • Àpd ¥16300
 • Durée: 24 jours
 • Destination: Pékin, Datong, Wutaishan, Taiyuan, Pingyao, Xi'an, Guizhou (Guiyang, Kaili, Xijiang, Rongjiang, Zhaoxing), Sanjiang, Longsheng, Xingping, Yangshuo, Guilin, Tongli, Suzhou, Shanghai

Guilin

 • Comment réserver le voyage?
 • 1.Choisir un circuit qui vous plaît
 • 2.Soumettre une demande à notre agence
 • 3.Personnaliser le voyage avec votre conseiller
 • 4.Payer l'acompte du voyage (20% environ)
 • 5.Obtenir le visa avec notre aide
 • 6.Payer le solde du voyage
 • 7.Réaliser votre voyage en Chine